Trening av hjelpehunder/servicehunder

For å trene en hjelpehund må man først teste hunden for å se om den er egnet til oppgaven. I utgangspunktet kan enhver rasehund eller blandingshund brukes, selv om de som driver med trening av servicehunder eller førerhunder ofte bruker hunder som er blitt avlet til å skulle kunne fungere godt i en slik rolle.I Norge har Norges Blindeforbund vært involvert i forsøksprosjekter med å trene opp servicehunder for folk med ulike handikap, eller folk som er i rehabilitering, siden rundt tusenårsskiftet. Det er internasjonalt mer vanlig å bruke hunder på denne måten, mens vi her i landet har fokusert den slags hundebruk på førerhunder for blinde og svaksynte. Det er også private som trener såkalte hjelphunder, og noen trener til og med sine egne hunder til å fungere for dem på denne måten.For servicehund-prosjektet fikk trenerne tillatelse til å identifisere hundene som var i trening som førerhund-valper, slik at de kunne bli med på steder hvor vanlige valper ikke er tillatt, slik at de kunne bli vant til et så rikt og variert miljø som mulig, siden det er noe en slik hund må kunne forvente å håndtere i sin tjeneste.En servicehund går, etter å ha bestått testen, inn i en fase med grunntrening som varer et par måneder, og blir deretter matchet opp med bruker, slik at den følgende spesialtreningen kan tilrettelegges så godt som mulig for at både hund og bruker kan lære hverandre å kjenne og trives med hverandre, og at hunden lærer å støtte brukeren i nettopp det denne trenger hjelp med.