Starte en hjelpehund-klubb

Det er relativt lite historie for service- eller hjelpehunder i Norge, selv om pilotprosjektene som har blitt gjort i regi av Norges Blindeforbund, med offentlig støtte, har vist lovende resultater og vært vellykkede for mange brukere som har trengt hjelp av servicehunder.

For å kunne trene en hjelpehund, som vil ha tilsvarende funksjon og arbeidsoppgaver som en servicehund, må man ha god erfaring med hunder, og være flink til å allerede kunne trene hunden i grunnleggende lydighet og andre vanlige ferdigheter.

Det er viktig å merke seg at valper som blir trent opp til å være førerhunder eller servicehunder får et eget kjennemerke som gjør at de kan bli med trenerne eller vertsfamiliene på steder der det vanligvis er forbudt for hunder.

I tillegg til å være god med hunder, er det viktig at en som skal utdanne en hjelpehund eller servicehund har forståelse for mennesker med handikap slik at treningen kan tilrettelegges for både hund og bruker, og at begge lærer riktig kommunikasjon, og at hunden lærer seg å utføre de oppgavene som bruker trenger hjelp med på en måte som passer for han eller henne.

Kanskje ferdigheter fra å ha jobbet med førerhunder eller servicehunder fra før ville være lurt hvis man ønsker å bli servicehund-trener?

Hvis man vil starte en klubb eller virksomhet for å trene servicehunder kommer det naturligvis til å koste penger, og i Norge blir mange førerhunder og servicehunder finansiert av det offentlige. Det er derfor lurt å ta kontakt med de relevante statlige organer for å sjekke hva slags støtte man kan ha krav på og hvordan man bør søke på det.

I tillegg kan man alltids prøve å være litt kreativ i finansieringen, og sjekke om man kan ha mulighet til å få del av overskuddet fra pengespill. I tillegg til de tradisjonelle kanalene har Norgesautomaten begynt med en tjeneste der man kan registrere seg som en forening og ta del i de pengene de deler ut til ulike organisasjoner.

Å trene en hjelpehund er ingen enkel oppgave, men noe som kan ha stor betydning for de som får glede av hunden, så hvis dette er noe du brenner for så er det flott! Både hund og fremtidig bruker vil ha behov for at du går inn for oppgaven 100%!